Jdi na obsah Jdi na menu
 


Batting (Pálka)

2B - Doubles (dvoumetové odpaly)

3B - Triples (třímetové odpaly)


AB - At Bats (na pálce)
... Pálkaři se připíše AB, pokud je vyautován (kromě sacrifice buntu a sacrifice fly), nebo dosáhne mety po odpalu, chybě soupeře v poli nebo fielder's choice. Pálkaři se nepřipíše AB, pokud získal metu zdarma, byl trefen nadhozem nebo dosáhne mety po nedovoleném zásahu chytače.

AVG - Batting Average (pálkařský průměr)
... Počet metových odpalů (H) pálkaře se vydělí počtem at bats (AB). Pokud hráč v 600 AB dosáhl 206 odpalů, pak je jeho průměr .343 (206/600).

BB - Bases on Balls (mety zdarma) ... Pálkař získá metu zdarma, pokud mu nadhazovač v rámci jedné plate appearance (PA) hodí čtyří špatné nadhozy (bally), tedy nadhozy mimo strike zónu.

/ BB je známo také pod názvem WALK /

CS - Caught Stealing (chycen při kradení mety) ... Běžec je chycen při kradení mety, pokud je vyautován
při pokusu o posun na další metu, aniž by pálkař odpálil míč do hry.

G - Games (zápasy) GIDP - Grounded into Double Plays (dvojauty) ... Pálkaři se přičte GIDP, když odpálí míč do země v situaci, kdy v aktuální půlsměně není žádný aut, nebo je jeden aut, a po jeho odpalu jsou
zaznamenány dva auty, aniž by polaři udělali chybu v poli (error).

GSH - Grand Slam Home Runs (grand slamy) ... Homeruny při plných metách.

H - Hits (odpaly) ... Pálkaři se připíše hit, když dosáhne na první nebo jakoukoliv jinou metu po svém odpalu do výseče, který před tím, než ho sebral hráč v poli, spadl na zem, nebo který opustil hřiště
(homerun nebo ground rule double), a pokud zároveň polař nemohl vyautovat pálkaře běžným výkonem.

HBP - Hit By Pitch (trefen nadhozem) ... Kolikrát se pálkař dostal na první metu kvůli tomu, že byl trefen soupeřovým nadhozem.

HR - Home Run ... Pálkaři se připíše homerun, pokud odpálí míč do výseče mimo hřiště (za plot), nebo odpálí
míč do hry a doběhne až na domácí metu, aniž by polaři udělali chybu (error).

IBB - Intentional Walks (úmyslné mety zdarma)

LOB - Left On Base (běžci zanechaní na metách) ... Celkový počet běžců, kteří byli na metách
a neskórovali při všech at bats (AB), při nichž byl pálkař vyautován.

OBP - On Base Percentage ... Podíl součtu H, BB a HBP ku součtu AB, BB, HBP a SF.

OPS - On Base Percentage plus Slugging Percentage ... Součet OBP + SLG.

R - Runs (oběhy, body) ... Hráči se přičte run, pokud skóruje (dosáhne domácí mety).

RBI - Runs Batted In ... Pálkaři se přičte RBI za každý run, který je výsledkem
a) jeho jedno-, dvou- či třímetového odpalu nebo homerunu;
b) jeho sacrifice fly nebo sacrifice buntu, po němž skóruje běžec ze třetí mety;
c) jeho odpalu do země (při méně než dvou autech), po němž je sám pálkař vyautován a běžec ze třetí mety skóruje; nebo
d) HBP nebo mety zdarma při plných metách.

SAC - Sacrifices (oběti) ... Pálkaři se připíše sacrifice, když (při méně než dvou autech) svojí obětní
ulejvkou umožní běžci nebo běžcům posun o jednu metu vpřed a sám je vyautován na první metě, nebo by byl
vyautován na první metě, pokud by se polař nedopustil erroru.

SB - Stolen Bases (ukradené mety) ... Běžci se přičte ukradená meta, když se posune na další metu, aniž
by pálkař odpálil míč do hry a aniž by mu k posunu pomohl hit, vyautování jiného hráče, chyba v poli (error),
fielder's choice, passed ball, wild pitch nebo balk.

SF - Sacrifice Flys (obětní odpaly) ... Pálkaři se přičte SF, když odpálí míč do vnějšího pole, polař jej chytí
ze vzduchu a po chycení míče doběhne běžec ze třetí mety na domácí.

SLG - Slugging Percentage ... Podíl TB ku AB.

SO - Strikeouts ... Pálkaři se přičte SO, když proti němu v rámci jedné AB nadhazovač dosáhne tří striků
(dobrých nadhozů do strike zóny).
Poznámka: foul (odpal mimo výseč) se počítá jako strike, jen pokud jsou v aktuální AB méně než dva striky.

TB - Total Bases (celkový počet met) ... Pálkaři se přičte jedna TB za jednometový odpal, dvě TB za dvoumetový odpal, tři TB za třímetový odpal a čtyři TB za homerun.

TP - Triple Play (trojaut) ... Pálkaři se přičte trojaut, když po jeho odpalu v situaci, kdy v aktuální půlsměně není žádný aut, jsou zaznamenány tři auty.

TPA - Total Plate Appearances (celkový počet nástupů na pálku) ... Součet AB, BB, HBP, SAC a SF.

Fielding (Pole)

E - Errors (chyby v poli) ... Polaři se přičte error, když
a) jeho špatný příhoz dovolí pálkaři/běžci dosáhnout na metu nebo postoupit na další metu, pokud by podle posouzení scorera (člověk, který sleduje zápas, zaznamenává jeho statistiky a posuzuje výkony hráčů) dobrý příhoz znamenal vyautování daného pálkaře/běžce (throwing error); nebo
b) jeho neschopnost zastavit či zachytit odpálený nebo přesně hozený míč dovolí pálkaři/běžci dosáhnout na metu nebo postoupit na další metu (bobble).

FPCT - Fielding Percentage (percentuální úspěšnost polaře)
... Podíl součtu putoutů (vyautování pálkaře/běžce chycením odpalu ze vzduchu, zašlápnutím mety nebo dotykem) a asistencí (příhozy k vyautování běžce) ku součtu putoutů, asistencí a errorů. Rovnice: (PO+A)/(PO+A+E).

PB - Passed Balls (puštěné míče) ... Chyba chytače, který nedokáže chytit nebo zastavit nadhoz, který by běžným výkonem zachytil, a tím dovolí běžci nebo běžcům posun o jednu či více met.

Pitching (Nadhoz)

ER - Earned Runs (vydělané runy) ... Celkový součet earned runů, které připustil daný nadhazovač. Earned run je run (doběh soupeřova běžce na domácí metu), za který je nadhazovač zodpovědný. ER je vždy, když běžec doběhne na domácí metu po odpalu, sacrifice buntu, sacrifice fly, ukradené metě, vyautování jiného hráče, fielder's choice, metě zdarma, HBP, balku nebo wild pitchi (včetně wild pitche při třetím striku, který dovolí pálkaři dosáhnout první mety) dříve, než ho mohli polaři vyautovat. ER tedy není, když útočící tým skóroval jen díky chybě (erroru) hráče v poli.
Při určování, zda se jedná o earned či unearned run, je nutno "rekonstruovat" aktuální směnu tak, jak by vypadala, kdyby polaři neudělali žádný error. Např. v případě, kdy jsou ve směně dva auty, ale bez erroru by už byly auty tři, se žádný další run nepočítá nadhazovači jako ER, i kdyby v této směně pustil třeba ještě pět homerunů.
Při střídání nadhazovačů v průběhu jedné směny se runy, kterých případně dosáhnou běžci, jež na mety "pustil" předchozí nadhazovač, započítávají tomuto předchozímu nadhazovači, i když byly dosaženy za působení nového nadhazovače.

ERA - Earned Runs Average (průměr puštěných runů na zápas) ... Podíl celkového počtu earned runů, které pustil daný nadhazovač, ku celkovému počtu odházených směn, vynásobený devíti. Vzorec: (ER/IP)*9.
Příklad: Když nadhazovač pustí 91 earned runů za 241 směn, pak je jeho ERA rovna 3,40 ((91/241)*9).

SV - Saves ... Nadhazovači se přičte save, když dokončí zápas, který jeho tým vyhraje, není vítězným nadhazovačem a zároveň splnil alespoň jednu ze tří následujících podmínek:
a) vstoupil do zápasu za stavu, kdy jeho tým vedl o maximálně tři body a nadhazoval v něm alespoň celou jednu směnu; nebo
b) vstoupil do zápasu s potenciálním vyrovnávacím bodem na metě, na pálce nebo "on deck" (místo, kde se rozcvičuje následující pálkař); nebo
c) efektivně nadhazoval alespoň tři směny.
Saves většinou získává náhradní nadhazovač (relief pitcher - RP) označovaný jako closer, jehož jedinou úlohou je právě uzavírání zápasů a udržování náskoku svého týmu v závěrečných směnách.